28/12/2018. Odczytane na nowo powiedzenie: przez żołądek do serca

Wszyscy znamy powiedzenie przez żołądek do serca przytaczane jako recepta zalecana kobietom na zdobycie względów mężczyzn. Jednak analizując szersze znaczenie powiedzenia musimy mieć świadomość, że to co jest na naszym talerzu bardzo istotnie wpływa na stan naszego serca.

Powyższa ilustracja pokazuje typowe współczesne danie – można się zachwycić miejscem ( a także znakomitą obsługą kelnerską), w którym było ono konsumowane – słynną paryską restauracją Le Grand Colbert, grywającą w filmach takich jak Lepiej późno niż później czy Za jakie grzechy dobry Boże, ale już niekoniecznie tym co na talerzu.

Będąc fanką tego filmu wybrałam się przed 2 laty na lunch do restauracji Le Grand Colbert w Paryżu. Ciekawie było poznać tę słynną restauracje, ale w trosce o własne ciśnienie krwi oraz lipidogram lepiej jest jadać na codzień gdzie indziej.

Dużo tłuszczu, dużo soli w postaci ukrytego jonu sodowego w przyprawach smakowych… Typowe danie współczesnego człowieka!

Czy zawsze tak było? Nie!

Dieta z okresu późnego paleolitu v. dieta współczesna

Białko ( % energii ) 30% v. 12%

Węglowodany ( % energii) 40 -50% v. 46%

Tłuszcze (% energii) 20 -25% v. 42%

Kwasy tłuszczowe nns/ns 1,41 v. 0,44

Włókna ( g/dobę) 86 v. 10 -20

Sód ( mg) 604 v. 3400

Potas (mg) 6970 v. 2400

Wg: Kaplan N.M.: The dietary guideline for sodium: should we shake it up? N. Am. J. Clin. Nutr. 2000, 71,1020-1026.

Główne zmiany w diecie to: znaczny odsetek energii pochodzącej z tłuszczy i wzrost spożycia jonu sodowego – bardzo dobrze tę zmianę w diecie ilustruje talerz z Le Grand Colbert.

Najpoważniejszych argumentów przemawiających za silnym związkiem soli z nadciśnieniem dostarczyło międzynarodowe, wielo-ośrodkowe badanie INTERSALT Study. W badaniu tym oznaczano dobowe wydalanie elektrolitów u 10 079 osób w wieku od 20 do 59 lat w 59 ośrodkach na całym świecie. Stwierdzono silną dodatnią korelację między ciśnieniem krwi a dobowym wydalaniem, która wzrastała wraz z wiekiem. Obliczono, że jeżeli przez 30 lat życia pacjenta (w wieku od 25 do 55 lat) dobowe wydalanie sodu wzrasta o 100 mmol, to taka dieta powoduje podwyższenie ciśnienia krwi o 10…11 mmHg.

Nadciśnienie tętnicze dotyczy przede wszystkim społeczeństw, w których spożycie sodu jest większe niż 100 mEq nadobę (czyli 2,3 g soli), rzadko zaś jest spotykane wśród osób spożywających mniej niż 50 mEq sodu na dobę (czyli 1,2 g soli).

Więcej o roli soli w rozwoju nadciśnienia i innych schorzeń w mojej książce Cywilizacja jonu sodowego

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy ( GdL) redaktor naczelna & wydawca

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/