. Zaczęło się w Zakopanem – talent nauczycielski

Praca w szkołach średnich jako nauczycielka

Przewija się w żeńskiej linii naszej rodziny talent nauczycielski, w linii męskiej talent księgowo-finansowy,

Halinka lubiła uczyć, zawsze przygotowywała się do lekcji, miała specjalny zeszyt w którym pisała plan lekcji.

Mój debiut pedagogiczny miał miejsce jeszcze w studenckich czasach gdy prof. Alicja Blaim ( pediatra), która korzystała z redaktorskich umiejętności Halinki przy swojej habilitacji, poprosiła mnie o pomoc w przygotowaniu do egzaminy na medycynę syna jej znajomych. Spotykaliśmy się na Raszyńskiej i przerabialiśmy pod kątem egzaminu wstępnego  chemię, biologię i fizykę. Chyba dobrze nam szło bo chłopak zdał egzamin i dostał się na medycynę.

W czasach moich szpitalnych prowadziłam ćwiczenia ze studentami w chorób wewnętrznych i  lubiłam to zajęcie, moja najlepsza grupa studencka poprosiła o indywidualny program nauczania z interny i taki program otrzymała, a jeden z studentów z tej grupy jest obecnie profesorem onkologii i dyrektorem instytutu. Kate także lubiła uczyć języka angielskiego swoich uczniów.