My European Journalism – part 1: articles, news, books

European activities and achievments

aa40

A.Articles and short news published on Gazeta dla Lekarzy

==========================

1.Groźne  niedopałki pod kontrolą GdL 2012,1,6

(Very dangerous butts under control)
 

aa

2.Mentolowe bardzo niezdrowe GdL 2012,5,5

Menthol cigarettes are very unhealthy

aa

3. Nowotwory rzadkie wcale nie takie rzadkie  ( GdL 2012, 7,5)

Rare tumors are not so rare

aa

4.Transplantacja narządów w Polsce (2012,7,9) 

Organ transplantation in Poland

aa3

 5.Czekając na nerkę – wywiad GdL 2012,7,10

Waiting for kidney – interview

aa4

6.Światowy Dzień choroby  Alzheimera GdL 2012, 9,5

Alzheimer disease World Day

aa

7.Europejskie Forum Zdrowia w Bad Gadstein GdL 2012,10,4

European Health Forum in Bad Gadstein

aa

8.Papieros w przestrzeni publicznej  GdL 2013, 1, 32

Cigarettes in public space

aa8

9.Ochrona zdrowia on line 2013,1,4

Health care on line

aa7

10.Unia Europejska przeznacza 144mln euro na nowe badania nad chorobami rzadkimi GdL24/ 2013,7

European Union allocate to research on rare disease 144 mln euro

aa

 

 

11.Innovative Medicine Initiative Stakeholder Forum

http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/17-innovative-medicine-initiative-stakeholder-forum

Linked with http://www.imi.europa.eu/content/media-coverage

aa11

12.Czym jest Innovative Medicines Initiative (IMI)? GdL 2013,6,4

What it is Innovative Medicines Initiative (IMI)?

aa

13.Przykłady europejskich badań mózgu GdL 2013,6,4

Examples of European Brain investigation

aa

14.Europejski Miesiąc Mózgu GdL 2013,6,5

European month of the brain

aa

15.Innovative  Medicine Initiative  GdL  2013,6,6

aa12

 16.Mózg w cenie GdL 2013,6,8

Brain in the price

aa

17.Pharma-Cog i EMIF-AD niosą nadzieję pacjentom z choroba Alzheimera

GdL 2013,7,4

Pharma -Cog and EMIF-AD bring  hope for patients with Alzheimer disease

aa

18.NEWMEDS GdL 2013,8,12

aa

19.Poznawanie tajemnic  mózgu  jest możliwe już w życiu płodowym GdL 2013,9,4 Exploring the mysteries of the brain  is possible already in utero

aa

20.Transplantacja i komunikacja  GdL 2013,11,8

Transplantation and communication

Link to English version

http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/ev_20131007_art23_en.pdf

 

aa17

21.Pierwsza dama polskiej transplantologii

GdL 2013,11,

aa60

22.EPISTOP GdL  2014,2,8

aa

23. Problemy pacjentów z chorobami rzadkimi GdL  2014,3,5

Patients with  rare disease have problems

aa

24.Komisja Europejska o alergii na substancje zapachowe GdL 2014,3,40

EC about  allergy to fragrances aa

25.European Medicine  Agency ostrzega przed łączeniem inhibitorów ACE z sartanami i inhibitorami reniny GdL 2014,5,29

European Medicine  Agency warns against combining  ACE inhibitors wit sartans and renin inhibitors

 aa

26. Dzień protestu lekarzy europejskich

(The European Doctor Protest Day)

http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/89-dzien-protestu-europejskich-lekarzy

aa

27.Czy komórki macierzyste  przyniosą przełom w medycynie? GdL 2014,6,6

Whether stem cells will bring a breakthrough in medicine

aa22

28.Wielki Brat ma rodzeństwo GdL 2014,6,9

Big Brother has a siblings

aa23

29.Ochrona zdrowia w programach wyborczych do Parlamentu Europejskiego GdL 2014,6,17

Healthcare in the electoral programs of the European Parliament

aa

 

30.HIV/AID w krajach Unii Europejskiej  GdL 2014,6,17

HIV/AIDS in EU countries

aa

 

31.Przede wszystkim profilaktyka GdL 2014,7,6

The prophylaxis first!

aa27

32.Kupowanie leków w internecie GdL 2014,7,11

Buying drugs online

aa

33.Relacje finansowe lekarzy z przemyłem farmaceutycznym 2014,7,12

Doctors and pharmaceutical industry financial relationships

aa29

34.Skuteczne wsparcie transplantacji narządów GdL 2014,7,36

Effective support of organ transplantation

aa

35.Czym zajmuje się Agencja Wykonawcza ds.Konsumentów, Zdrowia i Żywności GdL 2014,7,40

What does Chafea?

aa

36.Innovative Medicine Intitiative 2 GdL 2014,8,4

aa

B.Tematyka europejska w moich artykułach publikowanych w innych mediach

1.Leki to produkt masowy. Wywiad z prof. Philipem Kotlerem

(Drugs are a bulk product. Interview with prof. Philip Kotler)
Knypl K.
Menedżer Zdrowia 2006,4,30-31

aa

 

 

2.Szpital Europa
(The Europe hospital)
Knypl K.
Menedżer Zdrowia 2007,4,52-59

aa

 

3.Cyfrowy zapis
(Digital record)
Knypl K.
Menedżer Zdrowia 2007,2,74-75

aa

 

4.Pakiet antykryzysowy

(Agaist crisis action)

Knypl K.

Menedżer Zdrowia 2009,5,76-77

aa

 

5.Społeczne aspekty bólu przewlekłego – projekty nowych rozwiązań w krajach Unii Europejskiej (Social aspects of chronic pain – the design of new solutions in the countries of the European Union)
Knypl K.
Lekarz Praktyk 2011,1,26-27

aa

6.Choroby rzadkie oraz leki sieroce
(Rare diseases and orphan drugs)
Knypl K.
List do Pani 2011,11,34-35

aa

 

C.Książki

Diagnoza: Gorączka złota – ISBN 978-83-919508-9-0

alegoryczna powieść, której akcja toczy się w dwu krainach: Wirtualandii i Relandii. Na terenie Realandii leżącej w Europendii utworzono Związek Samodzielnych Republik Realandzkich. Inną dużą strukturą jest Unia Stanów Autonomicznych  położona na  kontynencie Ameerlandii.  W Unii Stanów Autonomicznych trwają prace w laboratoriach medycznych nad wykreowaniem  obywatela posłusznego pomysłom polityków, nazwanego Pożytecznik Społeczny ( Utiliter Socialis). Na kartach „Gorączki Złota” autorka rozważa gdzie jest granica ingerencja polityków i biznesu w medycynę. Gdzie jest granica za którą zaczyna być niebezpiecznie.

aa