Redakcja Gazety dla Lekarzy (GdL)

Krystyna Knypl (redaktor naczelna)
krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com

Mieczysław Knypl (sekretarz redakcji)
m.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com

Alicja Barwicka (z-ca redaktor naczelnej)
alicja.barwicka@gazeta-dla-lekarzy.com

Katarzyna Kowalska (przewodnicząca kolegium redakcyjnego)
katarzyna.kowalska@gazeta-dla-lekarzy.com

Kolegium Redakcyjne

Alicja Barwicka, Marta Florea, Krystyna Knypl, Mieczysław Knypl, Katarzyna Kowalska (przewodnicząca), Małgorzata Zarachowicz

Wydawca
Krystyna Knypl, Warszawa