Archiwum miesiąca: marzec 2019

23/03/2019. Wspominając kongres ESH w Mediolanie 1999

Szkolenie podyplomowe w początkach mojej praktyki lekarskiej polegało na uczestnictwie w posiedzeniach klinicznych (raz w tygodniu) lub międzyklinicznych (raz w miesiącu). Można było chodzić do biblioteki AM przy ul. Oczki i czytać czasopisma w języku angielskim, które jako dodatkową atrakcję miały zamieszczane reklamy różnych urządzeń medycznych i leków.

Raz w roku odbywały się konferencje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Powszechny_w_%C5%81odzi

Pierwsza konferencją PTK na której byłam odbywała się  w Łodzi – w Teatrze Powszechnym.

Następne były w Bydgoszczy, Krakowie oraz  Warszawie .

Kongres PTK w Warszawie

Wyjazd na doroczną konferencję European Society of Hypertension w 1999 roku w czerwcu był pierwszym zetknięciem się z dużą międzynarodową imprezą medyczną. Do tej pory słyszałam o tej konferencji, jeździły na nią różne VIP-y , a mnie przypadało w udziale co najwyżej nadzorowanie pobrania materiałów biologicznych do badań oraz zbieranie danych klinicznych do prezentowanych prac. Ale nadeszła pora, że i ja zasiadłam na pokładzie samolotu lecącego do Mediolanu, który jest swego rodzaju Mekką dla wszystkich osób specjalizujących się w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Stało się to dzięki temu, że lata dziewięćdziesiąte przyniosły wiele zmian, a jedną z nich był demokratyczny dostęp do wiedzy.

Ruszyłam na podbój Mediolanu

Mieszkałam w Grand Hotel Plaza

Wnętrze pokoju w Grand Hotelu Plaza

Katedra Dumo była nieopodal naszego hotel

Z bliska katedra Duomo

Po drugiej stronie ulicy w stosunku do wejścia na teren Uniwersytetu

Metro – dojazd do uniwersytetu

Nieopodal naszego hotelu

Przed wejściem na teren uniwersytetu

Dziedziniec uniwersytecki

Inne ujęcie dziedziniec

Dziedziniec spoglądamy w górę

Wchodzimy na krużganki

Uroczystość otwarcia

Słuchamy chóru

Wejście do polikliniki

Po obradach idziemy oglądać zabytki Mediolanu

Można też na zakupy w Galleria Victorio Emanuelle, (chyba byliśmy tu na kawie)

@mimax2/Krystyna Knypl