Kaczka dziennikarska – rozdział 8: Fotoblog „Modne Diagnozy” by @mimax2

Poprzedni rozdział

Następny rozdział

Rozdział 8: Fotoblog „Modne Diagnozy” by @mimax2

Fotografią interesowałam się od czasów młodości. Gdy dostałam pierwszy aparat marki „Druh” rozpoczęłam fotografowanie. Do dziś za bardzo udane uważam zdjęcie mojej cioci Frani.

Ciocia Frania, Łapy

Następny etap mojej fotograficznej aktywności przypada na dzieciństwo Kate. Dzieci są zawsze wdzięcznym obiektem dla fotografa.

Nos w nos czyli Kate z ojcem

Rajd dookoła salonu

Złapać szczęście

Kolejny etap moich aktywności fotograficznych przypada na lata dwutysięczne. Kupiłam wtedy aparat marki Sony i rozpoczęłam swoją trwającą do dziś przygodę z fotografią. Zdjęcia od 26 marca 2007 roku umieszczałam na portalu www.photoblog.com jako @mimax2 – do  2021 r. Z nieznanych powodów fotoblog zaginał. Niewielka grupa (79 osób udziela się na FB

Początkowo miejscem moich łowów był Ogród Botaniczny w Warszawie, gdzie bywałam regularnie fotografując cztery pory roku. Zobaczmy co było wiosną ( kwiecień) 2009 roku warte sfotografowania w Ogrodzie Botanicznym

Wiosenna wyprawa fotograficzna do Ogrodu Botanicznego

Mimo wielu postów ze zdjęciami największą oglądalność ma mój post Czym się różni pokój double od pokoju twin?, który ma ponad 410 000 odsłon. Inne dane

# 4 500 postów,

# 14 800 zdjęć,

# 11 000 komentarzy,

# 1 600 000 odsłon,

W początkowym okresie udzielałam się bardziej aktywnie wśród społeczności fotoblogowej. Mile wspominam kontakty z @jendayee czyli Jocelyne Béroard

https://en.wikipedia.org/wiki/Jocelyne_B%C3%A9roard

piosenkarkę z Martyniki oraz @Waltera z Sao Paulo, który pomógł mi zidentyfikować fotografowane miejsca. W pierwotnej edycji www.photoblog.com był zwyczaj umieszczania zdjęcia któregoś z fotoblogerów na front page. Kilka razy moje  zdjęcia zdobiły wspomnianą stronę tytułową.

 Moje zdjęcie na front page fotoblogu – filtr powolny

Moje zdjęcie na front page fotoblogu – flagi przed hotelem Sheraton w Algierze

Moje zdjęcie na front page fotoblogu – Hotel Polonia w Warszawie

Moje zdjęcie na front page fotoblogu – dach z centrum handlowym Złote tarasy w Warszawie

Moje zdjęcie na front page fotoblogu – kwiaty po deszczu w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie

Ciekawym wyzwaniem fotograficznym był udział w konkursie organizowanym przez Fundację Henri Cartier Bresson w Paryżu. Zgłosiłam projekt „60 x 60 plus” , który miał dokumentować udane życie seniorów. Było dużo pracy nad sporządzeniem dokumentacji konkursowej w języku angielskim i francuskim, a także polskim oczywiście. Oto ona:

Temat: Opis projektu ” 60 x 60 plus „.

Europa starzeje się, a ludzie starsi stanowią obecnie integralną część naszego społeczeństwa. Wykazują to spisy ludności: nigdy w historii ludzkości nie było tak wielu starszych ludzi na świecie.

Od 2007 r. tempo wzrostu liczby osób powyżej 60 roku życia podwoiło się. Przed tą datą wskaźnik ten wynosił 1 milion rocznie, teraz wzrósł do 2 milionów rocznie. Zmniejszająca się liczba osób pracujących i rosnąca liczba emerytów stanowi wyzwanie ekonomiczne dla wszystkich.

Pojawiają się nowe pojęcia, takie jak: nieemerytra (jedna emerytura) lub trzecia kariera zawodowa. Nie są one jeszcze bardzo popularne, ale nadal zasługują na promocję, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także dlatego, że seniorzy często prowadzą bardziej aktywne życie niż ich wnuki. Znakomite przykłady wysoce kreatywnych seniorów są coraz liczniejsze. Dobrym przykładem jest duża liczba laureatów Nagrody Nobla lub sponsor nagrody Henri Cartier-Bressona 2015.

Poważnym problemem współczesnego świata jest nadmierna promocja pewnych okresów życia człowieka, kiedy w rzeczywistości każdy wiek życia ma niepowtarzalną wartość i wszystko powinno być doceniane.
Promowanie obecnej roli osób starszych i ich różnorodnych działań wymaga zaangażowania ze strony mediów. Słowa to za mało. Muszą być wzmocnione obrazami. Jednak reportaż fotograficzny jest wspaniałym i autentycznym sposobem na wsparcie przekazu słownego.

Dziś świat fotografii jest w dużej mierze reprezentowany przez młodych mężczyzn i często odzwierciedla ich zainteresowania. Na zdjęciach o otwartym dostępie obserwujemy sporty ekstremalne, portrety młodych kobiet, egzotyczne i odległe kraje. Rzadko spotyka się tam seniorów. Jeśli tak się stanie, są to ludzie, którzy pojawiają się w reklamach leków lub sprzętu medycznego. Starsi reklamodawcy mają problemy z pamięcią, obrzęk wątroby, nóg lub niewydolnych organów. Nie jest to prawdziwy obraz seniorów, ale przekaz marketingowy od producentów urządzeń medycznych.

Pokolenie Baby Boom zaczyna przechodzić na emeryturę i może prowadzić aktywne życie: może tańczyć, uprawiać sport, kupować biżuterię, podróżować lub zakochać się. Oczywiście, osoby te mogą również świętować rocznice wojskowe, zajmować się swoimi wnukami, ogrodem lub cieszyć się swoimi wspomnieniami. Wybór należy do nich.

Celem mojego projektu jest pokazanie seniorów we wszystkich działaniach, które są ignorowane przez środki masowego przekazu. Planuję zrobić 60 zdjęć (jest to symboliczna postać oznaczająca wiek, w którym zaczynamy być postrzegani jako seniorzy) i pokazać bohaterów mojego raportu we wszystkich działaniach ignorowanych przez media. Ponieważ problem ten nie zna granic, chcę robić zdjęcia w różnych krajach europejskich.

Chciałbym wygrać nagrodę Henri Cartier-Bresson Prize 2015, ponieważ uważam, że jako zwycięzca mógłbym zrealizować ten bardzo ważny projekt społeczny i poprawić wizerunek seniorów, którym chciałbym powiedzieć: bądź aktywny i zrealizuj swoją trzecią karierę zawodową.
Oświadczam, że mój projekt zostanie ukończony przed wrześniem 2016 roku.

Opis projektu w języku francuskim

Sujet: description du projet « 60 x 60 plus »

L’Europe vieillit et les seniors font désormais partie intégrante de notre société. Les recensements de la population le démontrent : jamais, de toute l’histoire de l’humanité, il n’y a eu autant de personnes âgées dans le monde.

Le rythme de croissance du nombre de personnes de plus de 60 ans a doublé depuis 2007. Avant cette date, ce rythme était de 1 million par an, actuellement, il est passé à 2 millions par an. Le nombre décroissant de personnes actives et le nombre grandissant de retraités lancent un défi économique à tout le monde.

De nouveaux termes, tel que non-retraité (un-retirement) ou troisième carrière, apparaissent. Ils ne sont pas encore très populaires mais sont tout de même dignes d’être promus, et ce non seulement pour des raisons économiques, mais également parce que les seniors mènent souvent des vies plus actives que leurs petits-enfants. Des exemples remarquables de seniors d’une grande créativité prolifèrent. Un grand nombre de prix Nobel ou le parrain du prix Henri Cartier-Bresson 2015, en sont de bons exemples.

Un grand problème du monde contemporain est une promotion excessive de certaines périodes de la vie humaine, alors qu’en réalité chaque âge de la vie a une valeur unique et tous devraient être valorisés.
La promotion du rôle actuel des seniors et de leurs diverses activités demandent un engagement de la part des média. Les mots ne suffisent pas. Ils doivent être renforcés par des images. Or, un reportage photographique s’avère être un moyen magnifique et authentique pour soutenir un message verbal.

Aujourd’hui, le monde de la photographie est représenté, en grande partie, par des hommes jeunes et reflète souvent leurs centres d’intérêts. Sur des clichés en accès libre, nous observons des sports extrêmes, des portraits de jeunes femmes, des pays exotiques et lointains. Il est plutôt rare d’y voir des seniors. Si cela arrive, ce sont des personnes qui apparaissent dans des publicités de médicaments ou d’équipement médical. Les seniors des publicités ont des problèmes de mémoire, le foie enflé, les jambes ou des organes défaillants. Ce n’est pas une image réelle des seniors, mais un message marketing des producteurs d’articles médicaux.

La génération Baby Boom commence à partir à la retraite et peut poursuivre une vie active : elle peut danser, faire du sport, acheter des bijoux, voyager ou tomber amoureuse. Certes, ces personnes peuvent également célébrer des anniversaires militaires, s’occuper de leurs petits-enfants, jardiner ou jouir de leurs souvenirs. Le choix leur appartient.

L’objectif de mon projet consiste à montrer les seniors dans toutes leurs activités ignorées par les mass media. Je projette de prendre 60 photos (c’est un chiffre symbolique marquant l’âge auquel nous commençons à être perçus comme des seniors) et de montrer les protagonistes de mon reportage dans toutes les activités ignorées par les média. Comme ce problème ne connaît pas de frontières, je veux prendre mes photos dans différents pays européens.

J’aimerais remporter le Prix Henri Cartier-Bresson 2015 car je crois que, en tant que lauréat, je pourrais réaliser ce projet social très important et améliorer l’image des seniors, à qui je souhaite dire : soyez actifs, et réalisez votre troisième carrière.
Je déclare que mon projet sera finalisé avant septembre 2016.

Aplikacja do HCB Award

Logo mojego projektu

Mój życiorys

Memorandum

Memorandum cd.

Memorandum

Zdjęcie wysłane na konkurs – The Bean, Chicago

Zdjęcie wysłane na konkurs – lot nad Grenlandią

Zdjęcie wysłane na konkurs – przedszkolaki z Lizbony

Zdjęcie wysłane na konkurs – Warszawa, kolumna Zygmunta

Umiejętność czekania na właściwy kurs walut – Lizbona

Jesień na moim podwórku

Wisła pod koniec zimy

Wyznanie artysty

Orkiestra myśliwych na ulicy Raszyńskiej

Ogród botaniczny, Algier

Ogród botaniczny, Algier

Tipaza, Algieria

Pokaz uliczny, Warszawa

Ogród botaniczny, Warszawa

Oran, Algieria

Oran, Algieria

Zima za oknem, Warszawa

Spacer przez Champs Elysees, Paryż

Widok za oknem hotelowym, Poznań

Pokaz dla turystów, Seul

Zbliżamy się do Detroit, widok z okna samolotu

Plaża w Cancun, Meksyk

Co jest w środku? – oto jest pytanie, Warszawa

Zwyciężyło zdjęcie dokumentujące głód w Somali, faktycznie bardzo przejmujące w swej wymowie humanitarnej.

Rozdziały

1.Wstęp do bardziej szczegółowych zwierzeń

2. Kiedy wszystko się zaczęło?

3. Początki epoki freelancera

4. Debiut powieściowy Maść Tygrysia

5. Powieka modelki i dalsze opowiadania

6. Ach ta afiliacja!

7. Moje wiersze

8. Fotoblog „Modne Diagnozy” by @mimax2

9. Dziennikarz interwencyjny w akcji

10. Zostaję Sermo community columnist

11. Akredytacje krajowe – Sejm, Kancelaria Prezydenta

12. Akredytacje amerykańskie Stany Zjednoczone i Argentyna

13. Akredytacje na konferencjach organizowanych przez Komisję Europejską

14. Akredytacja w Australii

15. Współpraca z mediami wysokonakładowymi 

16. Gdzie mieszkałam podczas wyjazdów dziennikarskich?

17. Ciekawe miejsca konferencji prasowych

18. Ciekawi ludzi spotkani na dziennikarskiej drodze

19. Gazeta dla Lekarzy

20. Podsumowanie

Dodatek: spis opublikowanych artykułów

Jeden komentarz do “Kaczka dziennikarska – rozdział 8: Fotoblog „Modne Diagnozy” by @mimax2

Możliwość komentowania została wyłączona.