Oświadczenie redaktor naczelnej i wydawcy Gazety dla Lekarzy

Krystyna Knypl

Po opublikowaniu doniesień o możliwości leczenia COVID-19 z pomocą naproksenu (leku dostępnego bez recepty, w postaci tabletek oraz czopków, kosztującego kilkanaście złotych) na www.sermo.com (największy amerykański / globalny portal dla lekarzy gromadzący ponad 800 tysięcy członków ze 150 krajów całego świata) oraz na www.konsylium24.pl (największy polski portal dla lekarzy w Polsce gromadzący 80 tysięcy członków) zanotowaliśmy następujące niepożądane odczyny post-publikacyjne (NOPP) w redakcji Gazety dla Lekarzy oraz poza nią (konta społecznościowe redaktor naczelnej

1. zniszczenie twardego dysku na głównym komputerze redakcyjnym, komputer był zabezpieczony wszystkimi programami antywirusowym oraz miał profesjonalną opieką informatyczną.

Zginął na polu walki o prawdę i przyzwoitość w medycynie.

2. wielokrotne, samoistne przełączenie się klawiatury na 3 komputerach  z „klawiatura programisty pl”, na „klawiatura pl: co praktycznie uniemożliwia pisanie bowiem naciskając np. klawisz „Y” w tekście pojawia się litera „Z”.  Nigdy wcześniej w ciągu 10 lat pracy na komputerach redakcyjnych nie notowano takiego objawu – zmiana programu na dolnym pasku komputera przy zegarze przywraca prawidłowe ustawienia. Umiemy to zrobić!

3. trudności w wejścia na konto  redaktor naczelnej na Twitterze, a następnie zablokowanie tego konta

4. niemożność wejścia na  konto własne Gazety dla Lekarzy pomimo prawidłowego wpisania adresu www

GdL nie znaleziono

5. niewyświetlanie się strony GdL na komputerach redakcyjnych pomimo wpisania prawidłowego adresu www (print screen powyżej)

K24 nie mozna wyswietlic strony

5. niewyświetlanie się strony Gazety dla Lekarzy w poście na www.konsylium24.pl  na komputerach użytkowników czytających post o możliwości leczenia naproksenem

Thumb 9c15f0ed 6c84 44ca aa27 b7eb95b173e1

6. trudności z wejściem na konto redaktor naczelnej na Sermo, gdzie jest ona Sermo community columnist i od 2016 roku pisze felietony dla globalnej społeczności lekarskiej

Srrmo nie logue
Server error

7. niemożność wejścia z komórki, z której zalogowano się na konto administracyjne GdL na pocztę krystyna.knypl@gmail.com   

wewnetrzny blad systemu

8. niemożność napisania maila z telefonu komórkowego, z którego zalogowaliśmy się na konto administracyjne GdL

9. wyświetlanie się komunikatu informującego, że adres Gazety dla Lekarzy jest niebezpieczny przy przesyłaniu przez messengera linku z artykułem o korzystnym działaniu naproksenu do red. Beaty Niedźwiedzkiej, która od 2 lat publikuje na naszych łamach artykuły o sztucznej inteligencji  w medycynie

Podejrzane łącza

 

10. zablokowanie możliwości przesyłania linków z GdL o artykule na temat naproksenie do znajomych, po wysłaniu do kilkunastu osób wyświetlał się komunikat „wyczerpałaś limit przesyłania”

11. powtarzająca się niemożność wejścia na pocztę służbową GdL via webmail pomimo prawidłowego wprowadzenia danych do logowania

Brak opisu.

12. wybicie szyby w samochodzie red. Beaty Niedźwiedzkiej, zaparkowanym na strzeżonym parkingu hotelowym ( w jednym z miast Wielkiej Brytanii). Samochód ma 15 lat, były  w nim książki lekarskie oraz artykuły spożywcze, niczego nie ukradziono.

Rozpoznanie wstępne:

Seryjnie nawracające, przypadkowe zdarzenia zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym, których z niczym ani nikim redakcja Gazety dla Lekarzy nie wiąże. Uważamy, że  mają one charakter zjawiska pospolitego i masowego, które może się każdemu dziennikarzowi i każdej redakcji przytrafić.

W szczególności nie wiążemy opisanych powyżej zdarzeń z opublikowaniem opisu pierwszego w Polsce przypadku szybkiego i pomyślnego wyleczenia  z COVID-19 za pomocą naproksenu.

Skanowanie naszego adresu internetowego na serwerze dokonane przez firmę która dostarcza nam dostęp do serwer oraz domenę nie wykazało żadnych wirusów. Skanowanie programem Norton  komputera redakcyjnego nie wykazało żadnych wirusów.Test Poszukaj Czegoś Rewelacyjnego w swoim komputerze czyli test PCR bis wypadł negatywnie. Skanowanie trwało wiele godzin, wyglądało na to  że program antywirusowy miał co robić, ale nie chciał pochwalić się co znalazł. Wcześniejsze okresowe skanowania nie trwały nigdy tak długo.

Wzmacniamy nasz zespół redakcyjny

Do naszego zespołu dołączyła red. Matylda Przekora, działająca na pograniczu dwu krain Realandii i Wirtualandii

Tygrys Medycyny

Redaktor Matylda Przekora – młoda, dociekliwa, nieustępliwa, ambitna, zaprawiona w bojach. W środowisku lekarskim znane jest jej powiedzenie:

Na mnie nie ma kwitów i ja mam na to kwity, że nie ma na mnie kwitów

Więcej o niej w powieści redaktor naczelnej GdL „Maść tygrysia czyli powołanie do medycyny”, dostępnej w całości pod linkiem https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/ksiazki/masc_tygrysia_3-0.pdf

Konto Matyldy na FB

Matylda ma konto na FB ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100077519104822). Naszą uwagę zwraca jej wizerunek w mediach społecznościowych, jakże różny od wizerunku z Tygrysem Medycyny…, no i brak danych osobowych…

TYgrys 2

Trochę informacji o Gazecie dla Lekarzy

Gazeta dla Lekarzy istnieje od 10 lat, jest pismem non profit (szczegóły w naszym statucie https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut ), zarejestrowanym na nazwisko redaktor naczelnej. Redaktor naczelna nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej ani nigdy nie miała takiej działalności. Prawo polskie dopuszcza możliwość posiadania pisma przez osobę prywatną. Redaktor naczelna posiada dyplom lekarza od 54 lat oraz aktywne prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZ). Gazeta dla Lekarzy nie zamieszcza ani nigdy nie zamieszczała żadnych reklam.

„Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną, religijną, z ruchem społecznym ani z samorządem terytorialnym lub zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.

„Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.

Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

„Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych środków własnych Wydawcy. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń na przyjęcia, lunche i poczęstunki. Nie są udzielane patronaty medialne ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL w innych mediach.

Członkowie redakcji oraz autorzy zewnętrzni pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale i osobistej satysfakcji.

Brama Niemcewicza

Redakcja GdL mieści się w dobrze strzeżonym budynku, ma znakomitego Gospodarze Domu oraz bardzo  dobry zarząd wspólnoty. Nas Gospodarz Domu jest na dyżurze non stop. Wszystkie wejścia do budynku oraz na poszczególne klatki schodowe są monitorowane. Gdy swego czasu zostało zanieczyszczone jedno z wejść, nasz Gospodarz Domu odtworzył nagrania z monitoringu, zidentyfikował byty zanieczyszczające nasz osiedle, a następnie stanowczo zachęcił do sprzątnięcia bałaganu osobę nie szanującą porządku w przestrzeni publicznej.

Ujawnianie konfliktu interesów

Redaktor naczelna jest wielką zwolenniczką ujawniania konfliktu interesów przez osoby publiczne. Krystyna Knypl nie otrzymuje honorariów z firm farmaceutycznych ani firm produkujących szczepionki. W związku z dyskusją na www.konsylium24.pl o zarobkach lekarzy zadeklarowała ona opublikowanie swoich przychodów oraz wydatków w styczniu 2022. Szczegóły pod linkiem

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1672-sanatorium-przejrzystosci-odcinek-1

Redaktor naczelna prowadzi jedno osobowe gospodarstwo domowe, którego budżet miesięczny wynosi około 2200 zł. Jej przychody to emerytura oraz honoraria autorskie. I last but not least: redaktor naczelna cieszy się dobrym zdrowiem oraz posiada niezbędne zasoby energii intelektualnej do prowadzenia GdL. Ponieważ praca na bezustannie atakowanym sprzęcie i adresie staje się bardzo wolna (przykład: pisanie felietonu na Sermo trwało 1 godzinę, teraz trwa 2,5 godziny udajemy się na emigrację. Czasami tak bywa w życiu, że emigracja jest konieczna. Ta więc 10 urodziny Gazet dla Lekarzy będziemy obchodzić na emigracji, ale wpadniemy też do kraju czyli na stary adres GdL.

Przygotowujemy następujące artykuły do numery jubileuszowego Gazety dla Lekarzy

1. Medycyna a sztuczna inteligencja

2. Jaki lek przeciwgorączkowy jest najlepszy w leczeniu COVID 19?

3. Różne drogi na szczyty kariery zawodowej

4. COVID-19 medycyna narracyjna

Odbędzie się także uroczysty e-koncert z okazji 10  urodzin Gazety dla Lekarzy, podobny do e-koncertu noworocznego opublikowanego na naszych łamach

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1702-zakazane-piosenki-uroczysty-koncrt-noworoczny-w-pandemlandzkiej-republice-ludowej-prl

podczas którego zostaną wręczone laury K2 dla osób zasłużonych dla rozwoju Gazety dla Lekarzy

<a href=

 

Plagi egipskie

Źródło ilustracji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plagi_egipskie

Plag egipskich było dziesięć i zaatakowały one naród izraelski, zwany Narodem Wybranym. Czujemy się Redakcją Wybraną.

Do usłyszenia, do zobaczenia, do poczytania!

Mima w kapeluszu thumb

Dr n. med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut

Gazeta dla Lekarzy na Emigracji

s://gazetadlalekarzynaemigracji.blogspot.com/2022/01/artyku-wstepny-redaktor-naczelnej.html