Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

Seminarium OIL Warszawa wykład nr 2

Wykład nr 2 Cele leczenia hipotensyjnego

Podczas wykładu zastanowimy się co jest klinicznym celem leczenia, jak wyznaczane są te cele, czy można inaczej niż czytamy to w opracowaniach naukowych spojrzeć na cele leczenia nadciśnienia, kto zdobywa się lub zdobył się na odwagę innego spojrzenia niż EBM. Byli tacy i to  dawno temu! I co ciekawe ich spojrzenie jest nadal aktualne i wdrażane w praktyce. Wreszcie analogia do celów życiowych – bardzo zachęcam aby każdego roku na początku wyznaczyć sobie cel: będę miała / miał prawidłowe ciśnienie krwi i nie dostanę zawału serca ani udaru mózgu.

 

Zwykle wyznaczamy sobie cele gdy są one trudne. Werbalizacja, powtarzanie celu ma pomóc naszej motywacji i realizacji. W przypadku leczenia nadciśnienia tętniczego uzyskanie dobrych wartości jest zadaniem trudnym zarówno dla lekarza jak i dla jego pacjenta.

Uzyskanie dobrych wartości RR jest zadaniem trudnym dla lekarza ponieważ większość aktywności jest po stronie pacjenta. Nasz wpływ na umotywowanie pacjenta do zmiany stylu życia, systematycznego zażywania leków jest stosunkowo niewielki.

W przypadku pacjenta zmotywowanie się do leczenia wymaga odpowiedniego poziomu świadomości i samodyscypliny, a to nie są cechy powszechnie występujące u pacjentów.

 

W badaniach naukowych na temat skuteczności leczenia nadciśnienia często spotkamy określenie „punkt końcowy”. Jak należy rozumieć ten termin?

Punkt końcowy jest to określona zmiana w stanie zdrowia osoby uczestniczącej w badaniu, której wystąpienie lub niewystąpienie może wiązać się z działaniem testowanej metody leczenia.

Przykładami punktów końcowych uznawanych w badaniach klinicznych mogą być takie zdarzenia jak: liczba zaostrzeń astmy, złamanie kręgu lub szyjki kości udowej, zawał serca, udar mózgu, zgon z powodów krążeniowych, konieczność hospitalizacji / ponownej hospitalizacji z powodów krążeniowych, konieczność rewaskularyzacji i wiele innych. Widzimy z przytoczonych przykładów, że „punkt końcowy” to nie koniec leczenia.

przykłady

przykłady

punkty

dowody

dowody

dowody

dowody

jama

dlaczego

definicja

Laragh

granice

dowody

dowody

dowody

jeszcze raz

jnc

jnc

esc

ubezpieczenia

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57